top of page
Image by Stefano Ciociola

Shrnutí školení pro ECM

Řízení kritické z hlediska bezpečnosti
Správa konfigurace

Moc děkujeme za hojnou účast na námi pořádaném setkání. Věříme, že to bude jedna z mnoha akcí tohoto typu, která se stane platformou pro výměnu informací a zkušeností o aktuálních problémech souvisejících s železniční dopravou. 

Pod níže uvedenými odkazy naleznete prezentace, které byly prezentovány během školení.

Prezentace UTK

Prezentace - kritické prvky pro bezpečnost

Prezentace - správa konfigurace v železničních vozidlech 

Pytania do UTK
bottom of page