top of page
Image by Stefano Ciociola

Podpora ve spolupráci s UTK

UTK.png

Drážní úřad je i přes svou otevřenost a tržně orientovaný přístup ze zákona povinen postupovat na základě správního řádu a vnitřních postupů, pokud jde o termíny a obsah vytvářených dokladů, prováděných kontrolních procesů, vydávání konkrétních schválení atd.

Těmto požadavkům se musí subjekt trhu přizpůsobit, aby procesy prováděné ve spolupráci s Úřadem úspěšně dokončil.

Jsme si vědomi toho, že nalezení subjektů v tomto časovém a procesním režimu může vyvolat velké obavy, zejména s ohledem na riziko nedodržení požadavků a vystavení se možným následkům.

Jako zaměstnanci společnosti Instytut Transportu Kolejowego  s Úřadem průběžně spolupracujeme a dobře víme, že žádosti a dokumenty podané v dobré formální i věcné kvalitě jsou klíčem k pozitivnímu posouzení případu daného subjektu.

Nabízíme asistenci při veškeré spolupráci s UTK (Dražním úřadem), zejména v oblasti vytváření korespondence související například s podáváním různých typů žádostí, dotazů, odpovědí na výzvy Úřadu a dalších – dle typu případu.

Obzvláště užitečná může být také pomoc při vytváření odpovědí na zprávy o kontrole a prohlášení po kontrole, protože důkazy tohoto typu, jasně a přesně prezentované v písemnostech tohoto typu, mohou často určovat osud podniku na železničním trhu.

bottom of page