top of page
Image by Stefano Ciociola

Školení pro železniční komise

Práce drážních komisí po vzniku železniční události je zvláště důležitá z důvodu následků spojených s jejím vznikem. Na jedné straně hraje významnou roli ekonomické hledisko, protože železniční incidenty jsou vždy spojeny s finančními ztrátami subjektů, které se na nich podílely. Na druhou stranu správná práce komise umožňuje vypracovat závěry a řešení, která minimalizují pravděpodobnost nebo dopady podobných událostí v budoucnu.

Práce komise není snadný úkol a její členové nesou velkou odpovědnost za subjekt, který zastupují.

V rámci školení představíme pravidla správné práce drážní komise, nejčastější chyby vyskytující se v průběhu řízení, pravidla spolupráce s Drážním úřadem po incidentu nebo správné způsoby formulace závěrů a doporučení vyplývající z jeho práce.

bottom of page