top of page
Image by Stefano Ciociola

Školení o principech auditu

Sledování SMS a MMS prostřednictvím systému interního auditu je jedním z nejdůležitějších procesů v nich prováděných. Provést spolehlivý a komplexní audit není snadný úkol. Vyžaduje to na jedné straně dokonalou znalost kritérií definujících daný systém a na straně druhé řadu auditorských kompetencí, které umožní nezávislé, správné a objektivní posouzení.

Během školení budou probrány zásady správného auditování systémů managementu, kompetence, které musí auditor prokázat, a oblasti citlivé z hlediska bezpečnosti, které by měly být při auditu podrobeny speciálnímu ověřování.

Školení vedená teoretickou a dílenskou formou umožní provádět auditní cvičení na skutečné dokumentaci školeného subjektu. Takto získané dovednosti a zkušenosti lze využít pro následné provádění nezávislých bezpečnostních auditů.

Každé školení je zakončeno vydáním Osvědčení interního auditora, které osvědčuje auditorskou kvalifikaci a umožňuje splnění požadavků SMS a MMS z hlediska odpovídajících dovedností auditorů, které je nutné prokázat při kontrolách prováděných Drážním úřadem.

bottom of page