top of page
Image by Stefano Ciociola

MMS školení

Nařízení Komise (EU) 779/2019 rozšířilo povinnost certifikovat subjekty odpovědné za údržbu (ECM) také na subjekty pokrývající rozsah údržby hnacích a osobních vozidel. Nové požadavky se v současnosti vztahují i ​​na certifikované ECM vykonávající tyto funkce pouze pro nákladní vozy.

Během školení budou probrány požadavky nových předpisů v souladu se IV železničním balíčkem. Bude představen příklad nové dokumentace Systému řízení údržby (MMS), naznačeny a popsány rozdíly mezi nařízením Komise (EU) 445/2011 a aktuálními požadavky. Bude projednán proces žádosti o certifikát ECM spolu s požadavky, které musí budoucí (nebo současné) ECM splňovat, aby se snažil splnit požadavky na pokrytí systému údržby jiných typů vozidel. Školení bude užitečné i pro subjekty odpovědné za údržbu, které již na trhu působí, aby se seznámily se standardy jiných subjektů, přístupem Drážního úřadu k dohledu nad výše uvedenými systémy nebo objasněním pochybností, které mohou vzniknout během implementace procesů jako ECM.

bottom of page