top of page
Image by Stefano Ciociola

Školení hodnocení rizik

Proces řízení rizik je nejdůležitější ze všech těch, které jsou implementovány v rámci Systému řízení bezpečnosti (SMS) a Systému řízení údržby (MMS). Jeho řádné provádění je klíčové pro udržení rizika prováděných operací na úrovni přijatelné pro daný subjekt. Tento proces zahrnuje mnoho fází, jejichž správnost vyžaduje, aby tým expertů posoudil řadu kompetencí a dovedností. Jeho spolehlivé provedení však může mít reálný dopad na úroveň zabezpečení daného podniku a zároveň zvýšit jeho kulturu bezpečnosti.

V rámci školení budou probrány zásady správné identifikace ohrožení spojených s využitím různých metod k tomuto účelu používaných, posouzení rizik, vyhodnocení identifikovaných rizik (s využitím nejoblíbenějších metod používaných v dopravě) a nakonec zavedení opatření ke snížení úrovně vystoupení identifikovaných rizik.

Školení zahrnuje teoretickou a praktickou část, během které tým dokončí proces řízení rizik. To znamená, že výsledkem školení, kromě zlepšení kompetencí účastníků, bude připravené posouzení rizik, které lze použít v implementovaných SMS a/nebo MMS.

bottom of page