top of page
Image by Stefano Ciociola

Kariéra

Dr. Eng.

Wojciech Gamon

Člen představenstva

_C2A8337 kopia.jpg

V současné době je jednatelem [členem představenstva] společnosti Instytut Transportu Kolejowego Sp. z o.o., odborným asistentem na Fakultě železniční dopravy a leteckého inženýrství Slezské polytechniky, ředitelem Kanceláře řízení bezpečnosti ve společnosti Koleje Śląskie sp. z o.o.

 

Od prvních let své profesní kariéry byl spojen s bezpečností a technikou v železniční dopravě. Autor a spoluautor prvních systémů řízení údržby (MMS) a systémů řízení bezpečnosti (SMS) vytvořených na polském železničním trhu, a to i pro největší operátory a dopravce. Dodnes je na trhu několik desítek systémů řízení, na jejichž tvorbě se aktivně podílel.

 

Účastník mnoha vědecko-výzkumných prací týkajících se mj. výzkumu opotřebení komponentů kolejových vozidel, tepelných jevů v kolejové dopravě nebo využití nových strojírenských materiálů na železnici.

 

Autor odborných posudků a studií v oboru drážní dopravy včetně výzkumných prací pro Drážní úřad. Soudní znalec a znalec státního zastupitelství v oboru drážní dopravy.

Vzdělání

Doktorské studium

Slezská polytechnika, Fakulta strojního inženýrství, obor Konstrukce a provoz strojů

Výzkum použití návaru hliníkovým bronzem na talířích železničních nárazníků s cílem zlepšit jejich životnost.

Předmět disertační práce: „Výběr a aplikace nové metody pro zvýšení životnosti železničních nárazníkových talířů“, práce obhájená s vyznamenáním

 

Magisterské studium

Slezská polytechnika slezská v Katovicích, Dopravní fakulta, Katovice

Specializace: Stavba a provoz kolejových vozidel

Předmět diplomové práce: „Přehled patentových řešení s numerickou analýzou vybrané konstrukce elastomerového nárazníku“, studium ukončené s vyznamenáním

 

Inženýrská studia

Slezská polytechnika v Katovicích, Dopravní fakulta, Katovice

Specializace: Železniční doprava

Inženýrský projekt na výstavbu pracovního místa pro nedestruktivní zkoušky ultrazvukovou defektoskopií

bottom of page